DESIGNED BY JOOMLA2YOU

erb

Obec Koprivnica

SAM 0033

MŠ Koprivnica

logofara

Farnosť Koprivnica 

História školského klubu detí

 

Školský klub detí ( vtedy školská družina ) bol zriadený v školskom roku 1977 – 1978 . V tomto roku bola medzi učiteľkami základnej školy urobená písomná dohoda, podľa ktorej sa mali učiteľky v školskej družine striedať po roku, a to Mihňáková M. a Barlíková A. Vedúcou učiteľkou v školskom klube bola p. uč. Alica Barlíková . V tomto šk. roku bolo v školskom klube zapísaných 30 žiakov.

1978 - 1979 vedúcou ŠKD bola Mihňáková Marta – dopisovanie si so žiakmi ŠD Nový Jáchymov
1979 – 1980 vedúcou ŠKD bola Barlíková Alica – viedla aj rozhlasový krúžok
1980 – 1981 vedúcou ŠKD bola Marcinová Anna. V roku 1981 do ŠKD nahlásených veľa žiakov , preto bolo utvorené druhé oddelenie , v ktorom pracovala Halžová Mária.
1982 – 1982 vedúcou v ŠD bola Gnapová , ktorá spolu s vych. Daňkovou pracovali v prvom oddelení ( 1. a 2. roč. ) zapísaných 25 žiakov. Druhé oddelenie viedla vych. Harčariková ( 3. a 4. roč. ) zapísaných 23 žiakov.
1983 – 1983 vedúcou ŠKD bola Majirská Ľuboslava – druhé oddelenie , prvé oddelenie vych. Goliašová Alena
1984 – 1984 jedno oddelenie ŠKD vedúcou bola p. uč. Mihňáková M. , zapísaných bolo 22 žiakov.
1985 – 1985 vedúcou v ŠKD bola Barlíková Alica, zapísaných bolo 26 žiakov
1986 – 1986 vedúcou v ŠKD bola Gáliková Dana, zapísaných bolo 33 žiakov
1987 – 1987 vedúcou v ŠKD zostáva vych. Gáliková, zapísaných 31 žiakov
1988 – 1988 vedúcou v ŠKD zostáva vych. Gáliková
1989 – 1989 vedúcou v ŠKD bola Šmilňaková Dana
1990 – 1990 vedúcou v ŠKD zostáva do 31. 5. 1990 Šmilňaková , od 1. 6. 1991 Jurčišinová Anna, zapísaných bolo 26 žiakov.
1991 – 1991 vedúcou v ŠKD Tomašíková Alena
1992 – 2004 vedúcou v ŠKD bola vych. Michtová Blanka
2004– 2006 vedúcou v ŠKD bola Mgr. Jančušová Marcela
2006– 2008- vedúcou ŠKD bola Gutteková Marta
2008-2013 – vedúcou ŠKD bola Bc. Vajdová Jana – neskôr Holovová
Od roku 2013 -2014 – vedúcou ŠKD je Mgr. Hlavinková Sláva

Prihlásenie

Počet návštev

Dnes 3

Včera 7

Tento týždeň 10

Tento mesiac 79

Spolu 8681

Kubik-Rubik Joomla! Extensions