DESIGNED BY JOOMLA2YOU

erb

Obec Koprivnica

SAM 0033

MŠ Koprivnica

logofara

Farnosť Koprivnica 

História školy

Do roku 1970 bola v Koprivnici Základná deväťročná škola s ročníkmi 1.-9. . V roku 1970 boli zrušené ročníky 6.-9. a žiaci boli preradení do ZŠ v Marhani. Posledným riaditeľom na ZDŠ bola Anna Tešlová. 27.2.1973 bola v obci slávnostne otvorená novovybudovaná škola s ročníkmi 1.-5. Riaditeľkou bola Mihňáková Anna. V roku 1976 boli žiaci 5. ročníka pridelení do ZŠ v Marhani a v našej obci ostala dvojtriedna ZŠ s ročníkmi 1.-4. V roku1980 –1981 boli k našej škole pričlenení žiaci z dvoch jednotriednych škôl a to z Lopúchova a Buclovan. Naša škola sa stala trojtriednou s počtom žiakov 74. V rokoch 1983 – 84 ostáva škola ako dvojtriedna, žiaci z Lopúchova a Buclovan odchádzajú do ZŠ v Raslaviciach. V rokoch 1998 – 1999 dochádza k zmenám vo vedení. Na krátky čas sa stáva riaditeľkou školy PaedDr. Krupová Marketa a potom Mgr. Michta Marián. V roku 2002 prešla naša škola pod Obecný úrad v Koprivnici, ktorý sa stal zriaďovateľom školy. V júni 2004 bol vyhlásený konkurz na riaditeľa školy. Riaditeľkou školy bola menovaná PaedDr. Krupová Marketa. Škola prešla od roku 2002 väčšou prestavbou : bol postavená nová strecha a vynovený bol aj interiér školy. V škole až do roku 2004 bola v prevádzke školská jedáleň, v ktorej sa stravovali žiaci aj učitelia. Od roku 2004 bola vyradená z prevádzky z finančných dôvodov a žiaci aj s učiteľmi sa stravujú v jedálni v materskej škôlke. V roku 2009 prešla škola rekonštrukciou. Zrekonštruovaný bol exteriér aj interiér školy v celkovej hodnote 247 720,10 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 16 514,67 zo štátneho rozpočtu SR.

V súčasnej dobe je sú v škole dve triedy , školský klub detí, počítačová miestnosť, telocvičňa. Škola je vybavená najmodernejšou interaktívnou didaktickou technikou.V škole pracujú 3 pedagogickí zamestnanci, miestny rimskokatolický farár, ktorý vyučuje náboženstvo a upratovačka.

Významné udalosti školy :

1969 - 1970 – zrušená Základná deväťročná škola v Koprivnici s ročníkom 6. – 9. Žiaci boli odčlenení do ZŠ v Marhani.
27.2.1973 – slávnostne odovzdaná nová 5- triedna základná škola v Koprivnici
27.2.2008 – 35. rokov od otvorenia novej základnej školy
2009 – Rekonštrukcia Základnej školy v Koprivnici pomocou finančných prostriedkov z Európskych fondov regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Prihlásenie

Počet návštev

Dnes 3

Včera 7

Tento týždeň 10

Tento mesiac 79

Spolu 8681

Kubik-Rubik Joomla! Extensions